Social Rekrytering

Social Rekrytering

Innebär att annonser specialanpassas och riktas mot särskilt utvalda grupper på sociala medier. Det blir en större bredd både av potentiella kandidater, passivt arbetssökande samt deras nätverk som nås direkt i deras vardag.

Så arbetar vi
Färre än 16% av Facebook & Instagram användare i Sverige har angett yrkesrelaterad information i sina profiler. Samtidigt vet vi att över 70 procent av Sveriges befolkning är aktiva och spenderar i snitt minst en timme/ dag på dessa medier. Till skillnad från Facebook och Instagrams verktyg hämtar vårt rekryteringsverktyg information från hemsidor, Google, Facebook, Instagram och LinkedIn just för att ge bästa möjliga träffsäkerhet för annonserna.

Fördelar
Detta innebär exempelvis att ni kan nå ut till kandidater som inte angett vad de jobbar med eller vad de har för utbildningsbakgrund på Facebook eller Instagram då verktyget hämtar informationen från sekundära källor. På så sätt når ni ut till en betydligt större målgrupp av potentiella kandidater.