Social Recruting

Social Recruiting

Social Recruiting innebär att specialanpassade annonser riktas mot noggrant utvalda grupper på sociala medier. Du når potentiella kandidater, passivt arbetssökande och deras nätverk direkt i deras vardag. Med rekrytering via sociala medier tar du jobberbjudandet till kandidaterna och når relevanta personer i det media de är mest aktiva.

Så riktar vi
Färre än 16 procent av Facebook och Instagrams användare i Sverige har angett yrkesrelaterad information i deras personliga profil. Samtidigt vet vi att över 70 procent av Sveriges befolkning är aktiva och spenderar i snitt en timme om dagen på dessa medier. Till skillnad från Facebook och Instagrams verktyg hämtar vårt rekryteringsverktyg information från hemsidor, Google, Facebook, Instagram och LinkedIn för att ge bästa möjliga träffsäkerhet för annonserna.

Fördelar
Detta innebär exempelvis att ni kan nå ut till kandidater som inte angett vad de jobbar med eller vad de har för utbildningsbakgrund på Facebook eller Instagram då verktyget hämtar informationen från sekundära källor. På så sätt når ni ut till en betydligt större målgrupp kandidater.

Har du en fråga??

Vi är här för att hjälpa dig. Skicka e-post eller ring +46 10 490 69 90
Kontakta oss